top of page

VI HJÄLPER DIG NÄR DU BEHÖVER DET SOM MEST.

Du finner oss på våra kontor i Göteborg, Lilla Edet och i Stenungsunds kommun och vi kan även erbjuda möten i centrala Uddevalla. Välkommen!

RÄTTSOMRÅDEN

Vi åtar oss främst uppdrag inom brottmål och socialrättsliga mål såsom t.ex. vårdnadstvister, LVU, LVM, LPT/LRV, och migrationsrätt.

  • Brottmål

När du misstänks för brott och kallas till förhör bör du ha en offentlig försvarare närvarande. I många fall har du rätt till en offentlig försvarare, som bekostas av staten, och du har även rätt att själv välja vilken advokat du vill representeras av. 

 

Om du inte beviljas en offentlig försvarare, eller inte får beviljat ett försvararbyte, kan vi i många fall även biträda dig som privat försvarare.

 

Om du har utsatts för brott, så har du i vissa fall rätt till en advokat, ett s.k. målsägandebiträde, som bekostas av staten. Vi hjälper gärna dig som målsägandebiträde (särskild företrädare för barn) och stöttar dig genom förundersökningen och vid rättegången samt för din skadeståndstalan. 

 

 

  • Vårdnadstvister 

 

Om du hamnar i tvist om barnen gällande vårdnad, boende och/ eller umgänge, så bistår vi dig i egenskap av ombud.

 

  • Migrationsmål

 

Vi arbetar som offentligt biträde i ärenden där du söker uppehållstillstånd i Sverige på t.ex. asyl eller anknytning, eller när du önskar ombud för att överklaga avslagsbeslut från Migrationsverket eller domstol.

 

  • Socialrättsliga mål

 

Vi stödjer dig som offentligt biträde i LVU, LVM och LPT/LRV-mål när du behöver hjälp mot olika tvångsingripanden från myndigheter.

contact

FÖRELÄSNINGAR

Advokat Petra Alanís håller föreläsningar och kurser i bland annat migrationsrätt. Vänligen kontakta oss för vidare information.

bottom of page